Doğanın Dilini Öğreniyorum

Hoş Geldiniz!

“ Doğanın Dilini Öğreniyorum ”  adlı projemiz; TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında, 2020/1 çağrı döneminde, 121B684 Proje numarası ile desteklenmektedir.

Proje yürütücülüğü Çınar Anadolu Lisesi tarafından yapılmaktadır.

Proje etkinlikleri 6 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Projenin hedef kitlesi; Bursa ili Osmangazi ilçesinde eğitim gören 10.Sınıftan 11. Sınıfa geçen 36 lise öğrencisinden oluşmaktadır.

Yapılacak etkinliklerle; ekolojik temelli doğa eğitimi verilerek doğayı tanıma ve koruma bilincini geliştirmek, biyoçeşitlilik farkındalığı oluşturmak, mevcut doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma programına uygun olarak kullanımda tutulması ve gelecek nesillere aktarılması bilincini aşılamak, çevresel sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirerek bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı “Doğanın Dilini Öğreniyorum” Projesi Resmi Sayfasıdır.

About us

On this site, the education project supported by TUBITAK, conducted in nature with scientific studies for high school students in the province of Bursa, is promoted.