Doğanın Dilini Öğreniyorum

Doğayı Koruma Bilincini Yaygınlaştıralım

Hoş Geldiniz!

Doğanın Dilini Öğreniyorum2” adlı projemiz; TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında, 2022 çağrı döneminde 122B701 Proje numarası ile desteklenmektedir.

Proje yürütücülüğü Çınar Anadolu Lisesi tarafından yapılmaktadır.

Proje etkinlikleri 31 Ağustos – 6 Eylül 2022 tarihleri arasında 7 gün sürecektir.

Projenin hedef kitlesi; Bursa ili Osmangazi ilçesinde 11. sınıfta eğitim ve öğrenim gören 32 lise öğrencisinden oluşmaktadır.

Yapılacak etkinliklerle; ekolojik temelli doğa eğitimi verilerek doğayı tanıma ve koruma bilincini geliştirmek, biyoçeşitlilik farkındalığı oluşturmak, mevcut doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma programına uygun olarak kullanımda tutulması ve gelecek nesillere aktarılması bilincini aşılamak, çevresel sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirerek bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı “Doğanın Dilini Öğreniyorum” Projesi Resmi Sayfasıdır.

About us

On this site, the education project supported by TUBITAK, conducted in nature with scientific studies for high school students in the province of Bursa, is promoted.

Contact