Projenin Amacı

Proje ile katılımcıların; doğayı bilerek ve anlayarak bakabilme yeteneklerini geliştirerek çevre bilinci oluşturabilmek, bilime ilgi duyan, bilimsel okuryazarlığı yüksek, doğa gönüllüsü bireyler yetiştirmek, doğanın dilini, kurallarını ve özelliklerini kavratmayı amaçlamaktayız.

Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki özel amaçlara ulaşılmaya çalışılacaktır.

  • Doğanın dilini anlayarak doğaya karşı olumlu tutumlar geliştirmesinin sağlanmak,
  • Ekolojik dengeyi koruma ve sürdürülebilir bir çevre için yaşam bilinci geliştirmelerini sağlamak,
  • Biyoçeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak,
  • Ekoloji ve doğa eğitimi konusunda farkındalık yaratmak,
  • Yaşanılan çevreyi tanıyarak doğayı korumaya yönelik bilinçli bir bakış açısı geliştirmek,
  • Ekosistemlerin işleyişi ve insanların bu ekosistem üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri konusunda farkındalığı geliştirmek,
  • Doğa – insan – toplum ilişkileri ve bu ilişkilerde yaşanan problemleri anlama ve çözüm üretme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak.
%d blogcu bunu beğendi: